Monday, April 09, 2007

郭羨妮 Sonija

人類與獸類最大的分別,就是獸類必須透過生活積累經驗,而人類則還有「假設」的推理及想像能力。

不妨試探一下妳的情人,問他將來會不會搞女人。人頭博芋頭,他必然斬釘截鐵答「不會」。答得快不一定代表說謊,大抵是因為他從未試過滾紅滾綠,既然經驗裡無跡可尋,那麼對於某些「人」來說,沒發生過的事情便等同永遠都不會發生。

要知道男人搞搞震的成數,或者可以改變一下提問的方式:

你介意跟郭羨妮做同事嗎?5%
你介意與她同檯午飯嗎?10%
你介意她坐你隔傍嗎?15%
除公事,你介意與她細聲講大聲笑嗎?20%
她「挨挨碰碰」,你會推開她嗎?25%
她情緒低落,你會憐憫她嗎?30%
她的愛犬去世,你會開解她嗎?35%
你介意聆聽她的心事嗎?40%
你又會將自己的心事告訴她嗎?45%
她一個人晚飯,你介意陪她嗎?50%
你介意晚飯時大家喝一點酒嗎?55%
你介意送她回家嗎?60%
你介意和她傾電話嗎?65%
你介意和她玩SMS嗎?70%
你介意和她做朋友嗎?75%
你介意和她做好朋友嗎?80%

是否似曾相識?憶當初,妳與牠的開始也不過如此。

12 comments:

新鮮人 said...

如果這樣問下去,
那男人會逃走了! =)

Kursk said...

男人和動物的另一分別是,他們能嗅到語言陷阱,作出相應的「反應」(i.e.大話)

winking said...

eyer叔,『人類與獸類最大的分別,就是獸類必須透過生活積累經驗,而人類則還有「假設」的推理及想像能力。』

這句說得好呀~
那我是半人半獸喇~呵~
題外話,人類的想像與創造力真的不賴,加個「狐」字在人家的名字前,「狐妮」、「狐妮」,果真言簡意賅呀~

大抵人是萬物之靈源於其擁有智慧而動物則沒有之,這智慧上之差別,也包含著『善』與『惡』,『高』與『低』之比較。

林海峰所說的『經一事,反一智』,精髓亦在
此。

我們正在倒退中...

Pema said...

危險的是, 他甚麼也沒有做過, 心裡已悄悄地留了一個位置給她...

EyEr said...

鮮生:其實呢d問題唔駛問出口都知道答案啦。

Kursky:咁動物都識,d動物中過一次陷阱之後,就識避免,甚至識玩反試探。

姑姑:唔記得邊本週刊封面《狐妮成精之路》,真係超低能、勁搞笑!

Pemmy:我諗你講呢個case應該係佔大多數,查實邊有咁多女人係一心專登搶人地老公。

大狂 said...

這女子的確厲害,連大宇都出事,勁!

EyEr said...

女人擺明車馬送上門就話有得防範,但係佢今次黎「楚楚可憐」,燴正男人死穴。

HanaMaru said...

這篇好搞笑,但係又有point,我中意。

(從嬲記同新鮮到過黎既)

eyer said...

hana 你好呀,咁去開佢地度順便過埋黎啦

嬲記三文治 said...

嗱...貢唔多唔小都要收啲介紹費啦

imak said...

winking and eyer... 這個case 反令我想起林海峰的另一句, 可能佢地係『妳姣我勁』姐?!

EyEr said...

『妳姣我勁』絕配!可惜比例差太遠。勁男如大宇周街都係,而姣婆狐妮則小貓幾隻。